چالش های تولید محتوا

اگر تولید محتوا به صرف انجام دادن آن صورت بگیرد و به کیفیت محتوای تولید شده (چه عکسی و تصویری یا متنی) اهمیتی قائل نشویم قطعا تاثیرات فرم و قالب محتوا در بازخورد آن محتوا کمتر حس خواهد شداگر بخواهیم به زبان ساده تر مسئله را دنبال کنیم باید با مثال هایی به چالش های تولید محتوا نزدیک شویم.

فرض کنید شما دارای صفحه یا صفحاتی در شبکه های اجتماعی هستید که از طریق آنها مشتری جذب نموده و به کسب و کار مشغول هستید و قصد دارید با تولید محتوا به مشتریان خود بیافزاییدتولید محتوا به هر شکل و فرمی که باشد اولین اهمیت آن یکپارچگی و یکدستی تولید محتوای شما می باشدیعنی اینکه اگر قصد ساخت کلیپ اینستاگرامی یک دقیقه ای دارید، خارج از انتخاب قالب تیزر و سناریوی احتمالی آن، یکپارچگی پیش تولید و پس تولید آن ملاک است

چگونه بین مراحل تولید یکپارچگی ایجاد کنیم؟

اگر به تجهیزات و اپراتور تصویربرداری و همچنین انتخاب صحیح کارکترها اهمیت می دهید به همان اندازه باید به تدوین و تصحیح رنگ محتوای تصویربرداری شده دقت داشته باشیم تا خروجی محتوای تولیدشده شما را به هدف و مقصود آن برساند. اگر با دوربین مارک ۴ کنون و نور طبیعی فضای بیرونی به فیلمبرداری می پردازید بایستی به تصحیح رنگ آن نیز باید دقت داشت تا خروجی شما از حالت استاندارد خارج نشود و یا اگر سناریوی شما متکی به بازی عوامل جلوی دوربینی شما باشد در پس تولید به نوع برش زنی و تدوین نهایی آن نیز باید هوشمندی لازم را در نظر داشت

همچنین بخوانید: تجهیزات تولید محتوا و اهمیت تاثیرات آن در خروجی

اهمیت هماهنگی و یگپارچگی مراحل تولید در چیست؟

هماهنگی و یکپارچگی در تمامی مراحل تولید، شما را به اثرات مثبت تولید محتوا در کسب و کار شما نزدیکتر خواهد نمود و باعث از میان برداشتن چالش های تولید محتوا می‌گرددساخت محتوا در جهت جایگاه سازی برند باشد و یا پلان های بازاریابی هر یک در انتخاب فرم و قالب ساخت متفاوت خواهند بود و به طبع آن به پیش تولید و پس تولیدی متفاوت منجر می شودبروز شبکه های اجتماعی به انباشتگی عظیمی در دنیای محتوا بدل شده که این مهم زمانی برای صاحبان کسب و کار مفید خواهد بود که استانداردهای لازم محتوا در نوع تولید و فرم و قالب آن به شکلی صحیح اتفاق بیافتد تا مقصود هر محتوا را به ایده آل ترین شکل ممکن به مخاطبان خود منتقل نماید.

سامانه کست بانک شما را در جهت شاخت محتوایی با کیفیت و یکپارچگی مناسب یاری می رساند و در بخش های مختلف تولید از حیث عوامل تولید و همچنین خروجی مناسب با تجربه ای بیش از یک دهه آماده سرویس رسانی می باشد.

دانش اصیلِ ارتباطی و زبان پنهان تبلیغات رمز کنونی تولید محتواست